Blogg 


 

 

 

 

OM ADD

 

ADHD är en så kallad funktionsdiagnos enligt den amerikanska diagnosmallen DSM IV. Diagnosen används globalt och de råd och rekommendationer som lämnas till föräldrar och lärare är likartade i alla anglosaxiska länder.

 

Skillnaden mellan ADHD och ADD

ADHD – Uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet, hyperaktivitet.

ADD – Uppmärksamhetssvårigheter, hypoaktivitet. 

 

Diagnoskrav;

Barn som får diagnosen ADD skall ha svårigheter i områdena nedan. De skall vara ovanligt stora i förhållande till barnets ålder, varaktiga sedan minst sex månader, ha debuterat före sju års ålder, uppträda i olika situationer och vålla stora problem i vardagen.

 

Personer med uppmärksamhetssvårigheter har;

bristande uthållighet,

svårt att styra tillbaka uppmärksamheten med viljans hjälp,

svårt att fokusera på det väsentliga,

svårt att skifta uppmärksamhet.

 

Annat som ofta är svårt för personer med ADD är;

oförutsägbarhet,

bra och dåliga dagar,

uttröttbarhet,

motivationsberoende,

svårt att följa regler,

bristande tidsuppfattning,

svårt att handla utifrån minnesbilder och tidigare erfarenheter,

svårt att styra sig själv med inre språk,

svårt att reglera känslor och motivation,

svårt att lösa problem flexibelt,

svårt att handla målinriktat.

 

Ytterligare svårigheter som ofta hör ihop med diagnosen är;

motoriska och perceptuella svårigheter,

språkliga svårigheter,

inlärningssvårigheter,

trots och aggressivitet,

sociala samspelssvårigheter,

sviktande självkänsla,

andra neuropsykiatriska tillstånd.

 

 

aduct.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.aduct.se