Blogg 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips till pedagoger

Nedan följer några exempel på hur du kan tänka/jobba för att hjälpa eleven med ADD att känna glädje till skolan och att lyckas i skolan.

 

Skaffa kunskap

Sök kunskap om barnets svårigheter, rikta sedan in dig på barnets "lättheter.

 

Rutiner

Igenkännandet och tryggheten i att ha rutiner är väldigt viktigt för barn som Mika att kunna koncentrera sig och inte bli orolig.

 

Förförståelse

När man fått ställa in sig på att något skall hända, så som att duscha till kvällen, åka på bio i övermorgon, så hinner barnet med och ofta blir det enklare att göra saker.

 

Datorhjälp

Det finns ett antal tekniska hjälpmedel, så som datorprogram, speciella pennor, en bärbar enkel dator och så vidare som kan vara till stor nytta i vardagen.

 

Skolarbetet i två korgar

Lättare att få igång motorn när man ser vad man gjort och vad som är kvar i skolarbetet.

 

Belöningar

Att få göra något man tycker om, som att spela spel, kan vara moroten som gör det enklare att starta igång "motorn".

 

Meningsfullt arbete

Att jobba med sådant som känns meningsfullt är viktigt för att starta motorn.

 

Träna på det som skall tränas

Mattetal utan läsuppgifter är ett exempel på att träna på just det som man skall träna på.

 

Ett häfte till allt

Att samla all information och all läxa i ett häfte som tål hårda tag är ett enkelt sätt att ge barnet chans att lyckas hålla ordning i sin väska.

 

Schema på bänken

För att slippa tappa koncentrationen som man lätt gör när blicken söker schemat på väggen sätter man helt enkelt ett schema på barnets bänk i stället.

 

Inga löspapper

Absolut bannlyst hos de här eleverna (egentligen finns det väl inget barn som gillar löspapper...)

 

Lagom läxmängd

Ta en diskussion elever, förälder och lärare och bestäm där hur mycket läxa man skall ha i veckan. Ger barnet kontroll på läxan och större chans att lyckas/orka med läxan.

 

Liten grupp lärare

Ju färre lärare som är inne i klassen är naturligtvis att föredra

 

Kreativt tänkande i det strukturella

Tänk inte "hur hade jag velat ha det" utan "hur vill min elev/mitt barn ha det" för att lyckas med det måste du vara kreativ i din strävan efter struktur.

 

Kontakten mellan hem och skola

De här barnen behöver ett gott samarbete mellan hem och skola. Det är bägge parters ansvar, men som skolpersonal har man mer makt och därför större ansvar att kontakten fungerar. Och kom ihåg; Det är jättesvårt att få ett bra samarbete föräldrarn/pedagoger kring ett barn som har ett osynligt funktionshinder, MEN DET ÄR KRING DE HÄR BARNEN SOM ETT GOTT SAMARBETE ÄR VIKTIGAST.

 

 

 

 

 

aduct.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.aduct.se