Malene Larssen 

”Döm aldrig någon annan innan du gått i hennes mockasiner.”

Min levnadskloke gamle farfar brukade kontra med ordspråket när jag som tonåring inte alltid tänkte längre än till nästippen. Ordspråket kom, enligt farfar, från en indianstam.

Sant eller osant, klokt var det, både av honom och av den eventuella indianstam som ordspråket tillhörde. Numera tänker

jag då och då på min farfar och hans ordspråk när jag smyger tätt bakom, försöker förstå, i spåren mockasinerna lämnat efter sig.

 Att försöka förstå andra, inte hur jag själv hade gjort i den ena eller andra situationen, utan hur den andra individen gör – och respektera det. Om vi alla blev bättre på det, att acceptera andra människors sätt att vara på och att acceptera att alla inte kan vara likadan som jag är – då hade nog jorden varit en enklare plats att leva på.

http://www.youtube.com/watch?v=Q_flNfq29EY&list=UL93p4oMJeEOU&playnext=1

 

 

 

 

Vem jag är?

Gift, fyra barn varav två har astma, ett av dem har olika allergier och diagnoserna adhd utan hyperaktivitet (även kallat add) och atypisk autism.

Jag  är utbildad lärare, journalistoch samtalspartner i kognitiv beteendeterapi. Ett års utbildning i psykologi på universitetet i Göteborg och diverse kurser i handikapppkunskap.

Jag har  jobbat på Göteborgshandikappidrotts-förbund med ungdomar och idrott och som idrottslärare på Bräcke Östergårdsskolan (som är en skola för barn i flerfunktionshinder). 

Numera arbetar jag med kbt-samtal och handledningssamtal för skolor och privatpersoner i syfte att underlätta för och kring ett barn med npf-problematik. Jag arbetar dessutom ett par dagar i veckan på en skola för barn med npf-svårigheter. Jag föreläser för skolpersonal och andra yrkesgrupper som träffar människor med npf i sitt yrkesliv.

 

 

aduct.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.aduct.se
Blogg